Blog

  1. Mentora RhCM: ‘Mae fy mywyd wedi cael ei drawsnewid’

    Mai 17, 2021

    Ym mis Rhagfyr 2020, gwelsom ddiwedd trydydd cylch Cynllun Mentora RhCM. Parwyd menywod amrywiol ledled Cymru â menywod mewn bywyd gwleidyddol a bywyd cyhoeddus fel eu mentoriaid. Gwnaeth mentorai gymryd rhan mewn cyfres o weithdai i’w llywio a’u grymuso i sefyll mewn etholiadau seneddol yn 2021, byrddau cyhoeddus, llywodraethwyr ysgol, swyddi ymddiriedolwyr a rolau newydd […]