David is facing the camera, wearing a shirt and glasses and is smiling, he is by the sea,

David

Mae bod yn rhan o’r Rhaglen Fentora Llais Cyfartal Pŵer Cyfartal (PCLLC) wedi cael effaith enfawr ar fy mywyd fel addysgwr ac eiriolwr dros y gymuned LHDT+.

Trwy PCLLC, rydw i wedi cyflawni cymaint. Cysylltais â phobl ddylanwadol o wahanol feysydd, a wnaeth nid yn unig yn ehangu fy ngorwelion ond a roddodd gyfle hefyd, i mi fireinio fy sgiliau eiriolaeth. Rhoddodd y sesiynau hyfforddi gipolwg i mi ar y meysydd cyfathrebu, dylanwad gwleidyddol ac ymgysylltu â’r gymuned rwy’n eu defnyddio bob dydd, i greu gofod mwy cynhwysol i fyfyrwyr a staff.

Yr uchafbwyntiau oedd cyfarfod Aelodau Seneddol, aelodau’r Senedd, ac arweinwyr eraill; fe wnaethon nhw ddangos i mi sut mae newid go iawn yn digwydd mewn bywyd cyhoeddus. A gadewch i ni beidio ag anghofio’r daith i Dŷ’r Senedd y DU – agoriad llygad go iawn, a dynnodd sylw at bwysigrwydd amrywiaeth wrth lunio polisïau.

Ni allaf argymell y rhaglen PCLLC ddigon. Nid yw’n ymwneud â mentora a hyfforddiant yn unig; Mae’n ymwneud ag ymuno â chymuned o wneuthurwyr newid. Os ydych chi eisiau cael effaith go iawn, mae’r rhaglen PCLLC yn rhoi’r adnoddau a’r cysylltiadau i chi wneud hynny. Drwy weithio gyda phobl o’r un anian a chael mynediad at adnoddau gwerthfawr, gallwch greu cymdeithas fwy cynhwysol sydd o fudd i bawb.

Yn bersonol, roedd bod yn rhan o’r rhaglen PCLLC yn golygu llawer. Fel addysgwr, rwy’n gwybod bod cael eu gweld yn bwysig go iawn i unigolion LHDT+ ifanc. Mae angen iddynt weld nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain a bod llwyddiant o fewn cyrraedd, waeth pwy ydyn nhw. Rhoddodd y rhaglen PCLLC gyfle i mi fod y model rôl gweladwy hwnnw, i ddangos bod cael eich derbyn a bod yn llwyddiannus yn bosibl. Mae wedi fy helpu i gymryd camau mawr tuag at wneud addysg yn lle mwy cynhwysol a theg, lle mae pob myfyriwr yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi a’i rymuso.

Mae PCLLC wedi bod yn brofiad newid bywyd, ac mae wedi fy ngalluogi i fod yn rhan o rywbeth mwy, rhywbeth sy’n llunio dyfodol gwell i bob un ohonom.