Rydym am gael rhagor o bobl Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, menywod, pobl LHDT+ a phobl mewn swyddi gwneud penderfyniadau yng Nghymru

Rhagor o wybodaeth am y rhaglen a’n cenhadaeth i amrywio bywyd cyhoeddus yng Nghymru.