Cwrdd â'r mentoriaid

Dyma rai o’n mentoriaid

 1. Barbara Davies Quy

  Deputy Director, Size of Wales

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r swydd hon ar gael yn Gymraeg

 2. Grace Quantock

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r swydd hon ar gael yn Gymraeg

 3. Jen Ramsay

  Senior Political Adviser at Senedd Cymru

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r swydd hon ar gael yn Gymraeg

 4. Kate Carr

  Director, Arc: Making the Difference

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r swydd hon ar gael yn Gymraeg

 5. Luisa Pastore

  Head of Communications – Leading Communications and Marketing for Global Sustainability and Climate Change UK.

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r swydd hon ar gael yn Gymraeg

 6. Mark Isherwood MS

  Senedd Regional Member for North Wales, Welsh Conservative Party

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r swydd hon ar gael yn Gymraeg

 7. Menai Owen-Jones

  Civil Society and Leadership

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r swydd hon ar gael yn Gymraeg

 8. Nicola Pulman

  “Mae fy mhrofiad o fod yn fentor i Eleanor wedi bod yn wobrwyol dros ben, ac rwyf wedi dysgu gymaint.

  Pan wnaethon ni gyfarfod, sylweddolais mai’r ffordd orau y gallwn gefnogi Eleanor oedd bod yn ffrind, a thrafod syniadau a phosibiliadau newydd gyda hi. Fe wnaethom gael gwared â’r ffordd ffurfiol o fentora, a symud i ffordd fwy anffurfiol a chyfeillgar o ryngweithio.

  Beth rwyf wedi’i ddysgu o fod yn fentor ac oddi wrth Eleanor:

  • rhoi’r gorau i geisio rheoli pethau, a gadael i eraill arwain
  • peidio â bod yn arbenigwr a bod yr un sy’n gwybod dim, a bod yn iawn gyda hynny
  • addasu’r cyflymder i’r hyn sy’n addas i bawb
  • cael gwared â’r rheolau, a gwneud beth oedd yn teimlo’n iawn
  • gwrando go iawn
  • deall fy nghyfyngiadau a fy niffyg gwybodaeth fy hun, a gwneud rhywbeth i fynd i’r afael â hynny
  • bod yn ystyriol o anghenion eraill, a gofalu amdanynt

  Mae’r rhain i gyd yn sgiliau rhyngbersonol da y byddaf yn mynd i ffwrdd gyda mi, sy’n bwysig, ond nid mor bwysig â’r berthynas rydw i wedi’i datblygu gydag Eleanor.

  Mae hynny’n amhrisiadwy, ac rwy’n teimlo’n wirioneddol freintiedig ei bod hi wedi rhoi ei ffydd ac ymddiriedaeth ynof i. Mae hynny wedi cynyddu fy hyder, ac rwy’n teimlo’n hapus dros ben fy mod i wedi cwrdd ag Eleanor a’n bod ni wedi dod yn ffrindiau”.

   

 9. Peredur Owen Griffiths

  Senedd Regional Member South Wales East

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r swydd hon ar gael yn Gymraeg

 10. Sarah Merry

  Labour Councillor for Cathays, Cardiff

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r swydd hon ar gael yn Gymraeg

 11. Sita Thomas

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r swydd hon ar gael yn Gymraeg

 12. Sue Vincent-Jones

  Activist and Communications Specialist

  Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r swydd hon ar gael yn Gymraeg