Dod yn fentor

Wrth wraidd y prosiect Pŵer Cyfartal, Llais Cyfartal y mae’r cymorth a gefnogir i’n mentoreion gan eu mentoriaid a ddewisir yn arbennig. Daw ein mentoriaid o bob llwybr bywyd yng Nghymru a chant eu cydweddu â mentorai yn ôl ei arbenigedd.

Oes gennych yr wybodaeth a’r rhwydweithiau i’w rhannu gyda phobl sydd am wneud newid yng Nghymru? Allwch chi ymrwymo i gwrdd â mentorai am awr, bob 4 i 6 wythnos rhwng mis Medi a mis Mai?

Cofrestrwch yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn fentor gyda Phŵer Cyfartal, Llais Cyfartal, gallwch ’gysylltu ag aelod o’r tîm.

Cewch ragor o wybodaeth am ein grŵp cyfredol o fentoriaid yma

Cewch ragor o wybodaeth am Bŵer Cyfartal, Llais Cyfartal yma