Ynglŷn ag EPEV

Beth yw’r Rhaglen Fentora Bywyd Cyhoeddus PCLlC?

Rhaglen fentora bartneriaeth drawsgydraddoldeb yw’r ‘Rhaglen Fentora Bywyd Cyhoeddus: Pŵer Cyfwerth, Llais Cyfwerth’ sy’n ceisio cynyddu amrywiaeth cynrychiolaeth mewn bywyd cyhoeddus a gwleidyddol yng Nghymru.

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i ddarparu amgylchedd diogel a chefnogol lle gallwch weithio tuag at gyflawni eich nodau a gwireddu eich dyheadau mewn amgylcheddau cyhoeddus a gwleidyddol. Caiff ei chyflawni drwy dri llinyn sylfaenol: mentora personol, sesiynau hyfforddiant a chymorth rhwng cymheiriaid.

Cynhelir y cynllun o fis Medi 2023 tan fis Mai 2024 a bydd y cynnwys y canlynol:

Mentora personol gyda phobl hynod ddylanwadol gan gynnwys Aelodau’r Senedd, Aelodau Seneddol, cynghorwyr lleol, aelodau byrddau cyhoeddus ac uwch-arweinwyr o’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol.

Sesiynau hyfforddiant a gweithdai unigryw ar ddylanwadu gwleidyddol, siarad cyhoeddus ac ymgyrchu megis:

  • Sut i fod yn ymgeisydd gwleidyddol
  • Sut i fod yn aelod bwrdd effeithiol
  • Sut i ymgyrchu dros newid cymdeithasol
  • Taith i Dai’r Senedd y DU (rhithwir neu’n bersonol)
  • Rhwydwaith cymorth cymheiriaid gydag ymgeiswyr eraill ar y rhaglen.