Ar gyfer pwy mae’r rhaglen?

Ar gyfer pwy mae’r Rhaglen Fentora Bywyd Cyhoeddus PCLlC?

Hoffech chi gymryd rhan yn fwy mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol a chael effaith ar y penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi, eich cymunedau a’n cymdeithas? A ydych chi wedi syrffedu ar beidio â chael eich cynrychioli, heb fawr o bobl sy’n debyg i chi yn y Senedd neu eich cyngor lleol? A oes problem rydych yn teimlo’n frwd drosti neu y mae gennych syniadau am ei newid?

Drwy gynnig mynediad i amrywiaeth o offerynnau ac adnoddau datblygu, meithrin rhwydweithiau cymheiriaid cryf ac ymrwymiad i ddysgu parhaus, bydd y rhaglen PCLlC yn eich helpu i weithredu fel catalydd ar gyfer newid. Byddwch yn ymddangos â hyder unigol ac ar y cyd cryfach, bydd gennych fwy o offerynnau i bontio’r bwlch i fywyd cyhoeddus a gwleidyddol. Mae buddion tebygol y cynnwys:

 • Mwy o hyder yn eich gallu i wneud newidiadau a dod o hyd i’ch llais
 • Mwy o wybodaeth am sut caiff penderfyniadau eu gwneud yng Nghymru a sut i ddylanwadu ar y penderfyniadau hynny
 • Mwy o ddealltwriaeth o lefelau gwahanol o lywodraethau (lleol, Senedd, San Steffan)
 • Mwy o wybodaeth am faterion polisi pwysig yng Nghymru
 • Sgiliau siarad cyhoeddus a chyfathrebu gwell
 • Cwrdd â phobl ddylanwadol iawn a siarad â hwy
 • Ehangu a dyfnhau eich rhwydweithiau

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw unigolyn 18+ oed sy’n byw yng Nghymru sy’n:

 • Unigolyn Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig
 • Unigolyn o’r gymuned LHDT+
 • Unigolyn anabl
 • Menyw
 • Neu gyfuniad o’r nodweddion hynny

A HEFYD â diddordeb clir mewn cynyddu ei effaith mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol ac ymrwymiad i’w ddatblygiad ei hun.