Beth gallaf ei ddisgwyl?

 

Fel mentorai ar y rhaglen PCLlC, byddwch yn rhan o garfan sydd yn un o’n pedwar sefydliad, gan ddibynnu ar eich dewis ar adeg ymgeisio.

Dyma’r sefydliadau:

Mae gan bob sefydliad Swyddog Prosiect Mentora dynodedig y byddwch yn dod i’w adnabod drwy gydol y rhaglen a chaiff yr holl raglen ei goruchwylio gan reolwr prosiect mentora o RhCM Cymru.

Beth gallaf ei ddisgwyl o’m carfan?

  • Caiff eich cyflwyniad a’ch croeso cychwynnol i’r cynllun eu cyflawni o fewn y garfan hon.
  • Byddwch yn derbyn gwahoddiad i ymuno â grŵp cymunedol Whatsapp ar gyfer y garfan hon er hawster cyfathrebu a rhannu gwybodaeth.

Beth gallaf ei ddisgwyl ar draws sefydliadau?

  • Bydd gennych gyfleoedd a byddwch yn cael eich annog i ffurfio rhwydweithiau cymheiriaid gyda mentoreion eraill yn y rhaglen mewn digwyddiadau gan gynnwys y lansiad, a’r holl ddigwyddiadau hyfforddiant.
  • Byddwch yn derbyn gwahoddiad i ymuno â grŵp cymunedol Whatsapp i’r holl fentoreion Pŵer Cyfwerth, Llais Cyfwerth er hawster cyfathrebu a rhannu gwybodaeth.